Rouwverwerking werknemer: hoe ga jij daarmee om?

Rouwverwerking werknemer: hoe ga jij daarmee om?
Rouwverwerking werknemer: hoe ga jij daarmee om?

Een dierbare verliezen komt altijd onverwacht. Het heeft tijd nodig om dat verlies te verwerken. Voor de een meer dan voor de ander. Hoe ga je als werkgever of collega hiermee mee om? Bent u op de hoogte van de regels rondom rouwverwerking?

Goede wet rouwverwerking ontbreekt

Een werknemer die een naaste is verloren, kunnen tijdens het rouwproces problemen op het werk ondervinden. Deze problemen kunnen variëren van concentratievermindering tot aanvaringen met de werkgever en of collega’s. Als werkgever en collega zijnde sta je soms machteloos. Je wilt je collega graag helpen, maar wat is de juiste manier? De Nederlands wet heeft voor rouwverwerking weinig regels. Volgens de wet kan een werknemer alleen voor het overlijden en de lijkbezorging verlof opnemen.

Slechts een calamiteitenverlof

Voor het overlijden en de lijkbezorging kan aanspraak op een calamiteitenverlof worden gedaan. Het calamiteitenverlof dient alleen wanneer de overledene een huisgenoot is, een bloed- en aanverwant in de rechte lijn is (een ouder of een kind) of in de tweede graad van de zijlijn is (een broer of een zus). De Wet Arbeid en Zorg (WAZO), waarin het verlof staat opgenomen, geeft de werknemer het recht op een paar dagen verlof en op behoudt van het loon. Dat is ook het enige wat in de wet is vastgesteld.

Zelf reglement opstellen

Een aantal CAO’s schenken aandacht aan de periode na het overlijden. In deze overeenkomsten kan de mogelijkheid tot rouwverwerking zijn opgenomen. Dit houdt in, dat de werknemer een paar extra dagen verlof kan krijgen. Indien deze regeling niet in jouw CAO staat opgenomen, is het mogelijk een eigen reglement voor rouwverwerking op te stellen.

Zichtin ondersteunt

Zichtin begeleidt en ondersteunt je met het omgaan van het rouwproces van een collega. In de meeste gevallen is het al voldoende om er voor je collega te zijn wanneer dat nodig is. Indien binnen de organisatie geen reglement voor rouwverwerking aanwezig is, kan deze als nog worden opgemaakt. Ook hierbij bied ik ondersteuning.

Heb je een collega die in een rouwproces zit? Of wil je werknemers een goede regeling kunnen bieden op het gebied van rouwverwerking? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Het verdriet kun je niet wegnemen, maar in het verwerkingsproces kun je wellicht wel ondersteuning bieden.
Bron: Rendement 

Verander vandaag nog,
vraag Charles om advies!
Ik nodig Charles uit voor een vrijblijvend maar verhelderend gesprek