echtscheiding?
arbeidsconflict?
conflict met dokter of zorginstelling?
U wilt een
helder beeld?
klik
hier

Bemiddeling als je er samen niet uit komt

ZichtIn
echtscheiding?
arbeidsconflict?
conflict met dokter of zorginstelling?

Echtscheiding in overleg - collaborative divorce – voorkomt niet alleen conflicten, de rechter eist het ook in veel gevallen. ZichtIn helpt daarbij. Ook bij conflicten met de werkgever bied ik de helpende hand, evenals wanneer een patiënt zich niet serieus genomen voelt door de arts of zorginstelling.

Mediator

Als door de NMI erkend mediator bemiddel ik bij de meest uiteenlopende gevallen van verstoorde communicatie, gebrek aan vertrouwen en escalaties. Doel is altijd dat partijen zelf tot een oplossing komen. De ZichtIn mediator is ‘slechts’ regisseur van gesprekken en onderhandelingen.

Daarbij gebruiken wij onder meer de volgende gesprekstechnieken:

  • observeren
  • parafraseren
  • samenvatten
  • doorvragen
  • heretiketeren‚Äč

Collaborative divorce

Mediator ZichtIn bemiddelt bij echtscheiding voor een oplossing die de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk behartigt.

Wat zouden de kinderen ervan vinden dat jullie zo doen?

"Uit elkaar met zoveel mogelijk wederzijds respect"
ZichtIn
vechtscheiding
alimentatie
dure advocaat

Echtscheiding maakt veel emoties los. Scheidende partners vertrouwen elkaar niet en zijn vaak kwaad of beledigd. Dat leidt tot vechtscheidingen met alle emotionele ellende van dien. Met dure advocaten die strijden over zaken als alimentatie. ZichtIn onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit. Er is daarbij maar één doel: het vinden van een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Door woede, onbegrip en onredelijkheid komen voormalig geliefden er in scheidingszaken vaak samen niet uit. Door middel van vragen als ‘wat zouden de kinderen ervan vinden als ze jullie zo zouden zien?’ en ‘wat vind jij zelf nou het allerbelangrijkst?’ laten wij mensen zien hoe zij hun eigen doelen rationeel gezien het beste kunnen bereiken.

Scheiding

Niet de basale emoties zijn voor ZichtIn leidend bij het vinden van een voor alle partijen acceptabele oplossing. Als mediator zoeken wij bij scheiding naar de emoties achter de emotie. Met als ultieme doel om samen tot een oplossing te komen, waarin de werkelijke belangen van alle partijen – vooral ook die van eventuele kinderen – zo goed mogelijk behartigd worden.

Fundament

Door onderliggende gevoelens los te krijgen en mensen daarbij een spiegel voor te houden, lukt het vaak om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. We kijken samen de diepte in om te komen tot een fundament waarop een oplossing gebaseerd kan worden.

Kinderen

Bij veel echtscheidingen zijn er kinderen in het spel. In dat geval laat ik beide ouders werken aan een oplossing waarbij zij zelf het belang van hun kinderen centraal stellen. Want dat is veel zwaarwegender dan eigen emoties of financiële consequenties.

Doordringen tot de kern van de zaak

ZichtIn
ontslag
reorganisatie
loonachterstand
re-integratie

Stel, je krijgt ontslag op staande voet. Of er komt op het werk een reorganisatie aan waardoor je op een andere afdeling heel andere arbeid moet verrichten dan het werk wat je zo graag doet. Je voelt je door je werkgever of leidinggevende niet serieus genomen of krijgt plotseling te horen dat er in jouw geval sprake is van ‘disfunctioneren’. Dan kun je heel veel baat hebben bij een mediator.


Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten vormen een groot probleem, zowel voor werkgevers als voor medewerkers. Naar schatting een kwart van alle meldingen van ziekte heeft te maken met conflicten op het werk. Dat kost de werkgever enorm veel geld en tijd, maakt medewerkers ongelukkig en zorgt bij beide partijen voor veel stress.

Communicatie

ZichtIn mediation lost arbeidsconflicten effectief op. Dat begint bij het creëren van open en effectieve communicatie. Als neutrale en onpartijdige derde bemiddelen wij bij alle gesprekken met als eerste doel te zorgen voor wederzijds begrip: niet alleen zwijgen als de ander spreekt maar ook daadwerkelijk luisteren naar oorzaken en standpunten. Dat is het fundament om op verder te bouwen.

Constructieve arbeidsverhouding

In open communicatie kunnen partijen effectief bespreken wat er nodig is om met elkaar verder te kunnen. Om te komen tot een structureel constructieve arbeidsverhouding.

Exit mediation

Soms is het beter om uit elkaar te gaan. In zo’n geval biedt ZichtIn exit mediation uitkomst. Daarmee gaan partijen snel en op goede voet uit elkaar. Dat voorkomt slepende, kostbare en stressvolle processen en procedures. Wij zorgen er als neutrale derde voor dat gesprekken goed verlopen, ondersteunen bij interpretatie van wetten en regels en zorgen ervoor dat er niks overhaast wordt besloten.

Een conflict met uw arts of ziekenhuis, wat nu?

ZichtIn
de dokter luistert niet
de arts neemt geen tijd voor mij
ik krijg onvoldoende medische informatie
ik voel me geschoffeerd door het ziekenhuis

Patiënten zijn emotioneel betrokken bij hun eigen ziekte en behandeling en de werkdruk op medewerkers in de zorg is groot. Bovendien moeten artsen en medisch personeel moet voldoen aan strenge medische wet- en regelgeving en wordt er meer en meer bezuinigd op de zorg. Dan is een conflict zo geboren. ZichtIn bemiddelt in het belang van een gezonde verhouding tussen patiënt en dokter.

Conflict in zorg

Doktoren, ziekenhuizen en zorginstellingen hebben macht en aanzien. Zij gaan om met het kostbaarste wat mensen bezitten: hun leven en gezondheid. Daaraan stellen patiënten hoge eisen. Zij willen – vaak zonder achtergrondkennis - zeker weten dat ze de best mogelijke behandeling krijgen. Hierdoor ontstaan wel eens conflicten tussen zorgaanbieders en patiënten of cliënten.

Patiënten

Patiënten krijgen te maken met artsen die niet lijken te luisteren. Of die nauwelijks tijd voor hen lijken te hebben. En als ze de tijd al nemen de patiënt nauwelijks informeren over de stand van zaken. Dat leidt tot emoties, een ideale voedingsbodem voor conflicten.

Zorgverleners

Bij het werk van artsen en andere zorgprofessionals spelen gevoelens een belangrijke rol. In de zorg voor hun patiënten staan zij vaak onvoldoende stil bij hun eigen emoties. Conflicten zijn daardoor vaak terug te voeren op persoonlijke gevoeligheden die zich plotseling openbaren als concrete, tastbare problemen.

Gezonde verhouding

Conflicten in de zorg worden vaak pas laat als zodanig herkend en erkend. En dat is er meestal al behoorlijk wat schade aangericht. ZichtIn mediation gaat als onafhankelijke derde op zoek naar de emotie achter de emotie. Wij willen het probleem bij de wortels aanpakken om te zorgen voor een gezond fundament onder de zorg-patiëntverhouding en om vergelijkbare conflicten in de toekomst te voorkomen.

Verander vandaag nog,
vraag Charles om advies!
Ik nodig Charles uit voor een vrijblijvend maar verhelderend gesprek